درگذشت مانوک خدابخشیان

6 September 2019

اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران -نوفدی- صمیمانه به خانواده مانوکخدابخشیان تسلیت می‌گوید. مبارزه برای تحقق آزادی در ایران که مانوک صبورانه و پر شور حامی آن بوده است، تا آزادسازی میهنمان ادامه خواهد داشت.